Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con búp bê
  (từ Mỹ, cũ, tiếng lóng) người phụ nữ hấp dẫn
  she's quite a doll!
  chị ta trông hấp dẫn thật!
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  doll somebody (oneself) up
  diện quần áo đẹp

  * Các từ tương tự:
  doll's house, dollar, Dollar certificate of deposite, Dollar standard, dollish, dollop, dolly, dolly-bag, dolly-bird