Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    khúc to, miếng to, cục to (thức ăn)
    a dollop of mashed potato
    một miếng to khoai tây nghiền