Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deuce /dju:s/  /du:s/

 • Danh từ
  mặt "nhị" (con súc sắc); quân bài "hai"
  (thể thao) tỉ số bốn mươi đều (chơi quần vợt)
  Danh từ
  (cũ, khẩu ngữ, nói trại)
  the deuce
  (số ít)
  ma quỷ, trời (để tỏ ý bực dọc)
  the deuce! I've lost my keys
  trời, tôi mất chùm chìa khóa rồi
  who (whatwherethe deuce is that?
  kẻ khỉ nào vậy? cái quỉ gì thế? ở chỗ quái nào vậy?
  the deuce of a something
  điều tồi tệ, điều kinh khủng
  I've got the deuce of a headache
  tôi bị nhức đầu kinh khủng

  * Các từ tương tự:
  deuced, deucedly