Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defiance /di'faiəns/  

 • Danh từ
  sự thách thức, sự bất chấp
  những người phản đối tỏ ra bất chấp lệnh chính thức cấm các cuộc biểu tình
  in defiance of somebody (something)
  bất chấp (ai, cái gì)
  act in defiance of orders
  hành động bất chấp mệnh lệnh
  glare defiance at somebody (something)
  xem glare