Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tách, chén
  a tea cup
  chiếc tách uống trà
  a cup of coffee
  một tách cà phê
  she drank a whole cup a milk
  cô ta uống cả một chén đầy sữa
  (nghĩa bóng) lòng tôi tràn ngập vui sướng
  giải, cúp
  các đội thi đấu tranh giải vô địch thế giới
  vật hình chén
  the cup in which an acorn grows
  (thực vật) đài hình chén của quả đấu
  rượu pha (pha chế với rượu vang, rượu táo)
  rượu táo pha
  rượu vang đỏ pha
  [not] somebody's cup of tea
  [không phải] cái mà ai đó ưa thích
  trượt tuyết không phải là cái tôi thật sự ưa thích
  in one's cup
  (cũ)
  say rượu
  there's many a slip ‘twixt cup and lip
  xem slip
  Động từ
  (-pp-)
  khum (bàn tay… ) thành hình chén
  nắm giữ như để trong chén
  khum bàn tay lại mà đỡ lấy cằm

  * Các từ tương tự:
  cup and ball, cup-final, cup-tie, cup-ties, cupboard, cupcake, cupel, cupeler, cupellation