Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrode /kə'rəʊd/  

 • Động từ
  (+ away)
  gặm mòn, ăn mòn
  axit đã ăn mòn sắt
  (nghĩa bóng) lòng ghen tị sâu cay đã gặm mòn tình bạn của họ

  * Các từ tương tự:
  corrodent