Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrective /kə'rektiv/  

 • Tính từ
  để sửa, để chỉnh, để cải tạo, để trừng trị
  corrective training
  sự rèn luyện cải tạo (thanh niên phạm tội…)
  corrective surgery for a deformed leg
  phẫu thuật chỉnh hình chân bị biến dạng
  Danh từ
  cái để chỉnh lại
  những đồ tạo tác này là những vật giúp ta sửa chữa quan niệm thông thường cho những dân tộc này là hòan tòan không văn minh

  * Các từ tương tự:
  corrective maintenance, corrective network, correctively