Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bếp
  a gas cooker
  bếp ga
  an electric cooker
  bếp điện
  quả để nấu ăn (thường chỉ quả táo)
  những quả táo này nấu ăn ngon

  * Các từ tương tự:
  cookery, cookery book