Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjure /'kʌndʒə[r]/  

 • Động từ
  làm trò ảo thuật
  a name to conjure with
  xem name
  conjure something up
  gợi lên
  một giai điệu gọi lên những kỷ niệm đẹp
  gọi (hồn)
  conjure up the spirits of the dead
  gọi hồn những người đã chết
  conjure something up, conjure something up from (out of) something
  làm hiện ra ngay, cứ như là bằng ma thuật
  tôi đã mất cái bút, nhưng cô ta làm hiện ra ngay từ đâu đấy một cái khác, cứ như là bằng ma thuật
  Động từ
  /'kəndʒʊə[r]/
  trịnh trọng yêu cầu; trịnh trọng kêu gọi
  trong hơi thở tàn dư, anh ta trịnh trọng kêu gọi họ chăm sóc các con của anh

  * Các từ tương tự:
  conjurer