Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catharsis /kə'θɑ:sis/  

 • Danh từ
  (số nhiều cartharsises)
  sự thanh tâm (sau khi xem kịch)
  (y học) sự tẩy ruột

  * Các từ tương tự:
  catharsises