Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush telegraph /'bʊ∫ 'teligrɑ:f/  

 • Danh từ
  (hài hước)
  đường dây đồn đại nhanh
  tin đã được lan nhanh ra cả trường bằng những đường dây đồn đại nhanh

  * Các từ tương tự:
  bush-telegraph