Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

befallen /bi'fɔ:lən/  

  • quá khứ phân từ của befall
    xem befall