Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beardless /'biədlis/  

 • Tính từ
  không có râu
  a beardless youth
  chàng trai không có râu, chàng trai non nớt

  * Các từ tương tự:
  beardlessness