Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lửa hiệu
  hải đăng
  đèn nhấp nháy hướng dẫn phi công
  đèn hiệu
  (từ Anh)
  như Belisha beacon

  * Các từ tương tự:
  beacon fire, beacon light