Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trả thù, báo thù
  anh ta đã báo thù cho cái chết của cha anh
  avenge oneself on somebody (something)
  trả thù, báo thù
  hắn đã trả thù được những kẻ đã giết cha hắn

  * Các từ tương tự:
  avenger