Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

austere /ɒ'stiə[r]/ /ɔ:'stiə[r]/  

 • Tính từ
  khắc khổ
  monks leading simple, austere lives
  những thầy tu sống cuộc đời khắc khổ giản dị
  đơn sơ mộc mạc (ngôi nhà, nơi chốn)
  the room was furnished in austere style
  gian phòng được bày biện đơn sơ mộc mạc

  * Các từ tương tự:
  austerely, austereness