Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annulate /'ænjuleit/  

  • Tính từ
    (số nhiều) có đốt
    vòng

    * Các từ tương tự:
    annulated