Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annulated /'ænjuleit/  

  • Tính từ
    (số nhiều) có đốt
    vòng