Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hóa học)
  acid
  giấm chứa axit axetic
  chất chua
  (tiếng lóng)
  như LSD
  Tính từ
  chua
  a lemon is an acid fruit
  quả chanh là một quả chua
  (nghĩa bóng)
  chua chát, gay gắt
  lời nhận xét của anh ta khá là gay gắt

  * Các từ tương tự:
  acid rain, acid test, acid-proof, acid-resisting, acid-soluble, acidic, acidifiable, acidification, acidifier