Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witchery /'wit∫əri/  

  • Danh từ
    ma thuật, phép phù thủy
    sức mê hoặc, sức quyến rũ