Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

violoncello /vaiələn'tʃelou/  

  • Danh từ, số nhiều violoncellos
    (âm nhạc) đàn viôlôngxen