Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều versos)
    trang mặt sau (tờ giấy)