Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unversed /,ʌn'vɜ:st/  

  • Tính từ
    unversed in something
    không sành, không thành thạo về việc gì
    unversed in social etiquette
    không sành nghi thức xã giao