Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unthoughtful /' n' :tful/  

 • Tính từ
  không hay nghĩ ngợi, vô tư lự, vô tâm
  không suy nghĩ, không chín chắn
  không thâm trầm, không sâu sắc
  không ân cần, không quan tâm

  * Các từ tương tự:
  unthoughtfulness