Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untempered /' n'temp d/  

  • Tính từ
    không được tôi luyện