Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshrinking /n' ri ki/  

  • Tính từ
    không lùi bước, gan dạ, cưng quyết