Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ unsavory)
  không ngon, vô vị, tởm
  (đùa) khó chịu, ghê tởm
  an unsavoury character
  một nhân vật ghê tởm