Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unneeded /'ʌn'ni:did/  

  • Tính từ
    không cần thiết, không cần dùng đến; vô dụng