Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đam mê, không ham muốn; bình thản; thờ ơ