Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turn-down /'tə:ndaun/  

  • Tính từ
    gập xuống (cổ áo)
    Danh từ
    sự bác bỏ, sự không thừa nhận (một đề nghị...)