Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cất cánh (máy bay)
  chỗ giậm nhảy
  sự nhại
  she does a brilliant take-off of the boss
  chị ta nhại ông chủ một cách rất tài