Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superabundant /,su:pərə'bʌndənt/  /,sju:pərə'bʌndənt/

 • Tính từ
  hết sức dồi dào, rất dư thừa
  a superabundant harvest
  vụ gặt hết sức dồi dào, vụ gặt bội thu

  * Các từ tương tự:
  superabundantly