Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) tiếng thở khò khè (vì không khí bị cản)