Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

story-book /'stɔ:ribʊk/  

  • Danh từ
    sách truyện (cho thiếu nhi)
    chuyện yêu đương của họ kết thúc có hậu (nhưng phần lớn truyện viết cho thiếu nhi)