Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cứng đơ, sự ngay đơ
  sự đặc, sự quánh
  sự khó nhọc
  sự khắc nghiệt
  sự cứng nhắc, sự không tự nhiên