Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steadiness /'stedinis/  

  • Danh từ
    sự vững chắc
    sự đều đặn
    sự kiên định