Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

springiness /'spriŋinis/  

  • Danh từ
    tính đàn hồi; tính co dãn
    sự nhanh nhẹn; sự sung sức