Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprightliness /'spraitlinis/  

  • Danh từ
    sự vui vẻ
    tính hoạt bát, tính nhanh nhảu