Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solomon /'sɔləmən/  

  • Danh từ
    người khôn ngoan
    he is no solomon
    anh ta không phải là người khôn đâu