Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoothness /'smu:ðnis/  

 • Danh từ
  sự nhẵn, sự mịn màng
  the smoothness of her skin
  sự mịn màng của làn da cô ta
  sự phẳng lặng
  the smoothness of the sea
  sự phẳng lặng của mặt biển
  sự trôi chảy, sự suôn sẻ
  the smoothness of the negotiations
  sự suôn sẻ của cuộc đàm phán