Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đầy tuyết nhão
  slushy pavements
  vỉa hè đầy tuyết nhão
  đầy tình cảm vớ vẩn
  slushy stories
  truyện tình cảm vớ vẩn