Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sleepiness /'sli:pinis/  

  • Danh từ
    sự buồn ngủ
    tình trạng yên tĩnh, tình trạng ít nhộn nhịp