Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slaughterer /'slɔ:tərə/  

  • Danh từ
    đồ tể
    kẻ giết người hàng loạt, kẻ tàn sát hàng loạt