Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slackness /'slæknis/  

 • Danh từ
  sự lỏng, sự chùng (sợi dây)
  sự lỏng lẻo (kỷ luật)
  sự uể oải, sự sao lãng
  sự trì trệ, sự ế ẩm
  sự lờ đờ (dòng nước)