Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharpness /'∫ɑ:pnis/  

 • Danh từ
  sự sắc; sự nhọn
  sự đột ngột, sự bất ngờ
  sự rõ nét, sự sắc nét
  sự the thé, sự xé tai (âm thanh)
  sự gắt, sự cay, sự nồng (mùi vị)
  sự nhạy, sự tinh, sự thính; sự sắc sảo
  sự buốt
  sự cay độc, sự gay gắt
  sự ác liệt, sự quyết liệt
  (âm nhạc) sự cao, độ cao