Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamelessness /'∫eimlisnis/  

  • Danh từ
    sự trơ trẽn, sự vô liêm sỉ