Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scintillate /'sintileit/  /'sintəleit/

  • lấp lánh
    kim cương lấp lánh dưới ánh nến
    (tiếng lóng) ánh lên một vẻ sắc sảo
    scintillate with wit
    ánh lên một vẻ sắc sảo