Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sansculotte /sỴ:ɳkju:'lɔ:t/  

  • Danh từ
    (sử học) người theo phái Xăngquylôt (cách mạng quá khích ở Pháp)