Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kiểu chào xa lam (của người Hồi giáo phương Đông)
  kiểu chào Xa lam (cúi gập người, tay phải để trên trán)
  Động từ
  cúi chào theo kiểu xalam (cúi gập người, tay phải để lên trán)
  salaam to somebody
  cúi chào ai theo kiểu salaam