Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

runagate /'rʌnəgeit/  

  • Danh từ
    người trốn tránh
    (từ cổ,nghĩa cổ) ma cà bông; người lang thang, người lêu lổng